Privacy Statement van Age Aliter
met spelregels is het spel veel leuker!

Privacy Statement

Privacyverklaring

Bij Age Aliter neem ik je privacy van jouw persoonsgegevens serieus. Onder het begrip persoonsgegevens valt alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon, jij dus. De Algemene Voorwaarden en het privacybeleid voldoen aan de verplichtingen zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd). Het is belangrijk dat je weet waarom er wat met jouw persoonsgegevens binnen Age Aliter gebeurt en welke controle jij daarover hebt.

Voor het correct uitvoeren van onze dienstverlening hebben we een aantal persoonsgegevens nodig:

• Voor het kunnen opsturen en/of mailen van de bevestiging, uitnodiging en de factuur heb ik de     
   eventuele bedrijfsnaam, je naam, adres, postcode, woonplaats en emailadres nodig.
• Je telefoonnummer noteer ik voor calamiteiten wanneer mailen niet tijdig genoeg is.
•  Ik sla je IBAN-nummer op om je geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen zoals beschreven in de Algemene voorwaarden
 
Deze persoonsgegevens worden niet in een account vastgelegd. Wel kun je ze in een cookie opslaan op je eigen computer voor toekomstig gebruik in de webshop door het betreffende hokje aan te vinken.
 
Ik ben verplicht me te houden aan de wettelijke bewaarplicht op alle order- en factuurgegevens. Deze gegevens moeten 7 jaar bewaart blijven. We hebben ook de wettelijke plicht alle relevante persoonsgegevens te bewaren ten behoeve van maar niet beperkt tot lopende rechtszaken of arbitrageprocedures totdat deze zijn afgewikkeld. Zodra dit wettelijk is toegestaan zullen we je persoonsgegevens wissen.

Je persoonsgegevens worden nooit met derden gedeeld en zullen door ons niet voor iets anders gebruikt worden dan de hierboven genoemde doeleinden.

Als je  een workshop of training volgt, ga ik ervan uit dat je 18 jaar of ouder bent en akkoord gaat met het privacy beleid. 
Als coaching volgt volgens de MatriXmethode en je bent minderjarig dan gaan je ouders akkoord met het privacy beleid van Age Aliter.

Uiteraard ga ik zeer zorgvuldig met deze persoonsgegevens om. Ik heb alles in het werk gesteld om je persoonsgegevens op passend niveau te beveiligen tegen onbevoegd gebruik volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.